Loading...
 • Získali jsme Hvězdu sládků za péči o pivo a správné čepování

  hvezdasladku

  Detaily

 • Rezervujte si svůj pokoj ještě dnes

  Rezervace

 • Prohlédněte si nás v obrazech.

  Gallery

 • Prozkoumejte krásy v okolí našeho penzionu.

  Tips for trips

Denní menu


Menu na týden 15. 7. - 19. 7. 2024 ke stažení zde.
Galerie


penzionDetail
Penzion

zvenku

                 
Hotel Sign
Restaurace

.

                             
Zahrádka
Zahrádka

včetně naší malé zoo

                               
Ubytování
Pokoje

Ubytování

                           
Silvestr
Silvestr 2015

.

               

Naše služby


V naší restauraci nabízíme široký sortiment převážně české kuchyně. Všechny pokrmy jsou připravovány výhradně z čerstvých surovin.
Na vaše přání zorganizujeme všechny možné oslavy, svatby, rauty, firemní večírky, šachové nebo šipkové turnaje.
Pevně věříme, že budete spokojeni, jak s kvalitou kuchyně tak i s obsluhou.

RESTAURACE

V naší restauraci nabízíme každý všední den od 10:30 do 14:00 hotová jídla.
Otevírací doba:

Pondělí10:3021:00*
Úterý10:3023:00
Středa10:3023:00
Čtvrtek10:3023:00
Pátek10:3023:00
Sobota11:0024:00
Neděle11:0021:00

Hotová jídla každý všední den 10:30 – 14:00
Teplá kuchyně denně do 21:00

PENZION

  V našem penzionu je k dispozici:

 • Dvoulůžkové pokoje
 • Třílůžkové pokoje
 • Wi-fi připojení zdarma na všech pokojích

Ceník

Pokoj s vlastním sociálním zařízením na pokoji 360,- na osobu a noc
Pokoj bez vlastního sociálním zařízení na pokoji 320,- na osobu a noc

Pokoj obsazený jednou osobou:

S vlastním sociálním zařízením na pokoji 460,- /noc
Bez vlastního sociálního zařízení 360,-/noc

Booking


You can book a room using by calling +420 608 295 619 or by mail info@radbuza.eu

Hvězda sládků


Hvězda sládků je nový typ hodnocení českých hospod a restaurací, zaměřený na celkovou péči o pivo. Hvězdu hospodám uděluje plzeňský Prazdroj vždy na jeden kalendářní rok a je garantem špičkové kvality. Dostat ji mohou opravdu jen ti nejlepší. Více detailů zde. hvezdasladkuhvezdasladku2hvezdasladku2023

Contact us


Wenn Sie Fragen an uns haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden Sie in kürzester Zeit zu kontaktieren.

Your message was sent, thank you!

GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů


 1. Základní ustanovení.
  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je penzion Radbuza, IČ 04506481 se sídlem Místecká 451, 19900, Praha (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Penzion Radbuza IČ 04506481 Náměstí 132, 34526, Bělá nad Radbuzou email: Info@radbuza.eu telefon: 608295619 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky ubytování. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, včetně Vašeho e-mailu který bude použit k naším marketingovým účelům. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů
  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše práva
  Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přístup do počítače pod heslem, vytištěné doklady jsou uzamčeny ve skříni. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Kamerový systém
  maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby a na základě našeho požadavku, kdy je takový požadavek vznesen je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR.
 9. Závěrečná ustanovení
  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
EET